Chuyên mục

Aki saiyou: Gia nhập một công ty vào mùa thu

Việc sinh viên mới tốt nghiệp gia nhập một công ty vào khoảng tháng 9 hoặc tháng 10 không quá phổ biến ở Nhật Bản, vì vậy nó được gọi là “Aki saiyou”, hoặc các hoạt động tuyển dụng vào mùa Thu. Theo hệ thống tuyển dụng của Nhật Bản, nhiều sinh viên mới tốt nghiệp bắt đầu công việc toàn thời gian vào tháng 4, ngay sau khi tốt nghiệp vào tháng 3. Tuy nhiên, có một xu hướng đang nổi lên trong đó các công ty cũng đang tuyển dụng nhiều sinh viên mới tốt nghiệp từ các trường đại học nước ngoài vào tháng 9, do đó thủ tục tuyển dụng sẽ có một chút thay đổi.

Dưới đây là danh sách các bảng thuật ngữ hữu ích cho các hoạt động tuyển dụng và tìm việc.

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.