Định nghĩa “Keidanren”

“Keidanren” (tên gọi đầy đủ trong tiếng Việt: Liên đoàn Các tổ chức kinh tế Nhật Bản) là Liên đoàn kinh tế bao gồm khoảng 1.400 doanh nghiệp lớn tiêu biểu tại Nhật Bản; khoảng 110 tổ chức trên toàn quốc trong các lĩnh vực chủ chốt như Chế tạo, Dịch vụ và khoảng 50 tổ chức kinh tế địa phương.

“Keidanren” có sức ảnh hưởng không chỉ trong nền kinh tế Nhật Bản mà còn trên phạm vi thế giới. Liên đoàn này kêu gọi các doanh nghiệp thành viên tuân thủ theo Chính sách hành vi doanh nghiệp, đặt ra những quy định chặt chẽ nhằm xây dựng nền kinh tế phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, từ trước đến nay, nhằm đảm bảo tính công bằng trong hoạt động tuyển dụng cũng như việc học tập của sinh viên, “Keidanren” đã quy định: thời gian doanh nghiệp tuyển dụng sinh viên mới ra trường bắt đầu từ ngày 1/6; thời gian thông báo quyết định tuyển dụng bắt đầu từ ngày 1/10. Quy định này được gọi là Phương châm tuyển dụng, hay Quy tắc hoạt động tìm việc. Tuy nhiên, tháng 9/2018, “Keidanren” đã quyết định sẽ hủy bỏ quy định này bắt đầu từ kỳ tuyển dụng mùa xuân năm 2021.